MENU
pl en de

Uruchomienie produkcji zabezpieczonych przed wielokrotnym otwier


Tytuł projektu:

„Uruchomienie produkcji zabezpieczonych przed wielokrotnym otwieraniem tub polietylenowych powlekanych powłoką biobójczą”
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa Grupa 3 Druk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu – zabezpieczonych przed wielokrotnym otwieraniem tub polietylenowych powlekanych powłoką biobójczą. Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom będzie możliwa realizacji wielu celów szczegółowych głównie w obszarze innowacyjności i konkurencyjności, ekonomiczno-finansowym, zrównoważonego rozwoju i polityk horyzontalnych UE.

Całkowity koszt realizacji projektu: 48 042 387,16 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 40 437 200,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 18 196 740,00 PLN
Okres realizacji: 15 listopad 2019 r. – 30 czerwiec 2021 r.

S-druk

Opakowania kartonowe premium

Idź do strony
Qtubes

Polietylenowe tuby kosmetyczne

Idź do strony
Plastcard

Laminowane karty plastikowe

Idź do strony
S-druk
 1. S-drukhttp://sdruk.pl
 2. S-druk+48 12 626 05 80
 3. S-drukbiuro@sdruk.pl
 4. S-drukul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Qtubes
 1. Qtubeshttp://qtubes.pl
 2. Qtubes+48 12 626 05 80
 3. Qtubesbiuro@qtubes.pl
 4. Qtubesul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Plastcard
 1. Plastcardhttp://plastcard.pl
 2. Plastcard+48 12 626 05 80
 3. Plastcardbiuro@plastcard.pl
 4. Plastcardul. Balicka 100, 30-149 Kraków
GRUPA 3 DRUK sp. z o.o. Spółka Komandytowa

GRUPA 3 DRUK sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków

NIP: 6762048497 REGON: 351424159

 1. GRUPA 3 DRUK+48 12 626 05 80
 2. GRUPA 3 DRUKbiuro@sdruk.pl