Tytuł projektu:

„Uruchomienie produkcji zabezpieczonych przed wielokrotnym otwieraniem tub polietylenowych powlekanych powłoką biobójczą”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa Grupa 3 Druk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu – zabezpieczonych przed wielokrotnym otwieraniem tub polietylenowych powlekanych powłoką biobójczą. Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom będzie możliwa realizacji wielu celów szczegółowych głównie w obszarze innowacyjności i konkurencyjności, ekonomiczno-finansowym, zrównoważonego rozwoju i polityk horyzontalnych UE.

Całkowity koszt realizacji projektu: 48 042 387,16 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 40 437 200,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 18 196 740,00 PLN
Okres realizacji: 15 listopad 2019 r. – 30 czerwiec 2021 r.

Grupa  3 Druk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
tel.: +48 12 626 05 80

©2018 | Polityka prywatności
S-Druk

biuro@sdruk.pl

Więcej informacji:
www.sdruk.pl
Plastcard

biuro@plastcard.pl

Więcej informacji:
www.plastcard.pl