Tytuł projektu:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Grupa 3 Druk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”

Projekt realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Grupa 3 Druk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, które na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 odnotowało spadek obrotów.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 116 133,42 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 116 133,42 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 116 133,42 PLN
Okres realizacji: 1.08.2020 – 31.08.2020

Grupa  3 Druk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
tel.: +48 12 626 05 80

©2018 | Polityka prywatności
S-Druk

biuro@sdruk.pl

Więcej informacji:
www.sdruk.pl
Plastcard

biuro@plastcard.pl

Więcej informacji:
www.plastcard.pl