Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Grupa 3 Druk Sp. z o.o. s. k.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 009/2017
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

REQUEST FOR PROPOSAL No. 009/2017
Declaration on non-existence of personal or capital relationships with the Ordering Party

Informacja o wyniku postępowania przeprowadzenia wyboru oferty nr 009/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 008/2017
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

REQUEST FOR PROPOSAL No. 008/2017
Declaration on non-existence of personal or capital relationships with the Ordering Party

Informacja o wyniku postępowania przeprowadzenia wyboru oferty nr 008/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 007/2017
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

REQUEST FOR PROPOSAL No. 007/2017
Declaration on non-existence of personal or capital relationships with the Ordering Party

Informacja o wyniku postępowania przeprowadzenia wyboru oferty nr 007/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 004/2017
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

REQUEST FOR PROPOSAL No. 004/2017
Declaration on non-existence of personal or capital relationships with the Ordering Party

Informacja o wyniku postępowania przeprowadzenia wyboru oferty nr 004/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2017
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

REQUEST FOR PROPOSAL No. 001/2017
Declaration on non-existence of personal or capital relationships with the Ordering Party

Informacja o wyniku postępowania przeprowadzenia wyboru oferty nr 001/2017

Grupa  3 Druk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
tel.: +48 12 626 05 80

©2018 | Polityka prywatności
S-Druk

biuro@sdruk.pl

Więcej informacji:
www.sdruk.pl
Plastcard

biuro@plastcard.pl

Więcej informacji:
www.plastcard.pl