S-DRUK
G R U P △ 3 D R U K
Plastcard
Innowacyjna technologia uzyskiwania wybiórczego efektu opalizującego


Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Grupa 3 Druk Sp. z o.o. s. k.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 004/2017
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

REQUEST FOR PROPOSAL No. 004/2017
Declaration on non-existence of personal or capital relationships with the Ordering Party

Informacja o wyniku postępowania przeprowadzenia wyboru oferty nr 004/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 002/2017
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

REQUEST FOR PROPOSAL No. 002/2017
Declaration on non-existence of personal or capital relationships with the Ordering Party

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2017
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

REQUEST FOR PROPOSAL No. 001/2017
Declaration on non-existence of personal or capital relationships with the Ordering Party

Informacja o wyniku postępowania przeprowadzenia wyboru oferty nr 001/2017


Rozbudowa przedsiębiorstwa Grupa3 poprzez zakup nowoczesnej technologii druku

Grupa 3 Druk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków, NIP PL 676 20 48 497